Otázka: Čo mám urobiť preto, aby som mohol(a) 
   študovať v Kanade?
       

Odpoveď:

V prvom rade musíš ovládať anglicky alebo 
  francúzky jazyk a vedieť, aký odbor chceš  
  študovať v Kanade a na ktorej škole. Ak nemáš
  zvolenú školu, tak v tom prípade pomôže 
  konzultácia s kozultantom CODC. 
       
Otázka: Čo ak moja francúzština alebo angličtina nie je
  na postačujúcej úrovni? Čo môžem urobiť v 
  takomto prípade?  Môžem sa zdokonaliť v týchto
  jazykoch v Kanade predtým než začnem
  študovať zvolený odbor?
     
Odpoveď: Na Slovensku je niekoľko jazykových škôl, na 
  ktorých sa dajú tvoje nedostatky odstránit. V 
  prípade, že chceš študovať tieto jazyky v Kanade
  je to možné vybaviť prostredníctvom CODC. 
  Všetky školy v Kanade majú aj intenzívne
  jazykové kurzy pre zahraničných študentov. 
   
Otázka: Ak nadobudnem vzdelanie v Kanade, bude 
    takéto vzdelanie akceptované? 
   
Odpoveď:  CODC umožňuje zahraničným študentom 
   študovať iba na kanadských štátnych školách,
   ktoré majú medzinárodnú akreditáciu. 
       
Otázka: Aký je rozdiel medzi "NEAKREDITOVANÝMI" a 
   "AKREDITOVANÝMI" školami v Kanade? 
     
Odpoveď: V Kanade je veľa súkromných škôl a inštitútov, 
   ktoré majú súhlas a povolenie vykonávať 
   vzdelávaciu činnosť od provinčných úradov, ale
    to neznamená, že spĺňajú "Akademické Kritéria"
  na vydávanie "akreditovaných" CERTIFIKÁTOV 
  alebo DIPLOMOV. Akademické štandarty v 
   Kanade a USA určujú štátne a nezávisle 
   akreditačné úrady. NEAKREDITOVANÉ 
   Certifikáty a Diplomy znamenajú to, že ich držiteľ
  nie je oprávneny ich použiť ako započítateľný
  KREDIT do ďalšieho štúdia na vysokej škole 
  alebo univerzite. Všetky vysoké školy a 
   univerzity v Kanade sú AKREDITOVANÉ. 
          
Otázka: Koľko stojí letný jazykový študijný pobyt v 
   Kanade? 
       
Odpoveď:  Ceny záležia: na ktorej škole, intenzite a dobe
  programu. Pohybujú sa v cenových reláciach
  od $500 do $700 CND za 30-dňový program. 
  Troj-mesačné intenzívne programy sa pohybujú 
  v cenovych reláciach od $1.500 do $ 3.500 CND. 
  Tieto ceny sú iba za školské poplatky. Ceny za
  letenky, ubytovanie a stravu sú naviac. 
     
Otázka: Aké sú poplatky za štúdium jedného roka v 
  Kanade? 
   
Odpoveď:  Ceny sú rôzne, ale vo väčšine prípadov záleží
  na tom, na akej škole a aký odbor si zvolíš. 
  Priemerny poplatok za jeden akademický rok je
približne $ 7-8.000 CND pre bakalárske štúdium.
   Knihy, učebné pomôcky, ubytovanie a strava sú
  extra. Študent môže byť ubytovaný na internáte
alebo na priváte. 
   
Otázka: Ak požiadam o študijné víza do Kanady, môžem 
   si byť istý(á) že ho dostanem?
     
Odpoveď:  Aj napriek tomu že škola ťa príjme neznamená to 
   že dostaneš víza do Kanady. Kanadské 
  víza vydáva iba Kanadské Veľvyslanectvo a
  každý žiadateľ o víza musí splniť požadované 
   kritéria. Detailne informácie sú na stránkach:
  <http://www.cic.gc.ca/english/study/index.html>
     
Otázka: Môžu mi konzultanti CODC priamo pomôcť v 
  procese vybavovania štúdia v Kanade a ako?
      
Odpoveď:  ÁNO. Konzultanti CODC ti môžu pomôcť pri 
    zvolení školy, odboru, ubytovania, víz a všetkých
   iných záležitostí spojených s procesom. V prvom
   rade je potrebné si telefonicky dohodnúť
   stretnutie na čísle: + 421 (55) 720 - 5217. 

         
SLOVENSKÁ EXPOZITÚRA
  

Canadian Overseas Development Council (CODC) 

Hlavná 6,  040 01 Košice Republic of Slovakia 

Tel.:+ 421 55 720-5217

Webmaster and General Inquiries E-mail address: inform@ihrg.com  

  
Občania Slovenskej republiky potrebujú víza na vstup do Kanady. Kanadská Ambasáda vo Viedni, Rakúsko je jediným kanadským štátnym orgánom, ktorý je oprávnený udeľovať víza občanom Slovenskej republiky. COSC môže predkladať žiadosti o víza na Kanadskej Ambasáde v mene žiadateľov zo SR. 

 

   

2005 - 2006
LETNÝ JAZYKOVÝ
TÁBOR V KANADE
   
Koordinátor programu:
Bernie Boudreau, bývalý
minister financií N.S.
 
V provincii Nova Scotia
ponúkame na mesiac
JÚL a AUGUST jazykové
tábory pre mladých vo 
vekovej skupine od 13 do
17 rokov. Každý tábor je
4 - týždňový. Prvé dva
týždne sú strávené v 
prekrásnom Halifaxe a  
ďalšie dva týždne na 
ostrove Cape Breton. 
  
Cena na osobu: $ 3.000+ 

CND. V cene je zahrnuté

ubytovanie, stravovanie,
miestna doprava a taktiež
kompletné zdravotné 
poistenie počas pobytu
v Kanade.
 
Letenka, poplatky za víza
a poistenie sú extra. 
  
Ďalšie informácie môžete
získať od konzultantov 
CODC na telefón. čísle:
(055) 720 - 5217  
  
   
 

     

    

        

BACK

       

The Canadian Overseas Development Council and it's associate NGO organizations are providing a wide range of International Assistance Programs.  Registered in Canada under N.S and Ontario Societies Act ( 2002 and 2005).

Webmaster  

CODC Communications